Kancelaria    Oferta    Warto wiedzieć    Kontakt

Zasady wynagrodzenia

Przyjęcie zlecenia przez Kancelarię jest odpłatne. Cena usługi jest ustalana na podstawie zakresu wykonywanych zadań, zależy od ich rodzaju i każdorazowo wynika z umowy z Klientem. Stawki minimalne określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 2003 r., nr 212, poz. 2076 z późn. zmianami). Na poczet wykonywanych prac, Kancelaria pobiera zaliczkę, jej wysokość jest również ustalana indywidualnie. Możliwe jest także zlecenie stałej obsługi, z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zasady stałej obsługi wynikają z indywidualnej umowy.